Stichting Push

UWV uitkering / Bijstandsuitkering / Ziektewet / Wajong / WIA / Niet-uitkeringsgerechtigde (NUG) / Niet Uitkering Ontvangende (NUO)

Regio Rijnmond

Coaching/Werkfit

18 (en jonger)


Lars de Bruijn

0630891806

www.stichting-push.nl

Push versterkt je mogelijkheden!

Stichting PUSH werkt met jongeren onder de 18 jaar door aanwezig te zijn in de leefwereld van jongeren, zoals op straat, verenigen, scholen, etc. De stichting draagt bij aan het zich goed voelen van inwoners in hun omgeving, uitgaand van hun eigen kracht. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn participatie, ontwikkeling en benutting van talenten, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig kunnen zijn, zorgen voor elkaar, initiatieven durven nemen en het ontstaan van sociale samenhang. Met als missie om de mogelijkheden van deze jongeren te versterken.

Meer weten? Check de site!